Фестивал српске трпезе

Фестивал српске трпезе

Кoмплeтну мaркeтиншку пoдршку Фeстивaлу српскe трпeзe пружили смo у oквиру дoбрoтвoрних aктивнoсти нaшe aгeнциje.

Пројекат је укључивао креирање визуелног идентитета и свих промотивних материјала (ТВ и радио рекламе, постер, флајер, огласи, интернет презентација, банери…), брендирање фестивалске зоне на Калемегданској тврђави (бина, штандови, банери, видео бим…), продукцију поклона, диплома и захвалница за учеснике и пријатеље фестивала…

У оквиру ПР активности припремљене су и реализоване две конференције за медије, уговорена представљања на ТВ и радио станицама, чланци у штампаним медијима и интернет порталима…

Related Projects