Ytong

Активности

Кроз вишегодишњу сарадњу покривене су готово све активности из области маркетинга и односа с јавношћу.
Релизоване су рекламне и ПР кампање за подршку продаји и јачање бренда.

Продукција

Продуцирани су готово сви видови рекламног материјала – огласи, лифлети, брошуре, каталози, билборди, анимирани и статични интернет банери, CD и DVD презентације, креиран садржај за сајт и друштвене мреже…

Related Projects