Stara Sokolova

Stara Sokolova

Još od sredine prve decenije XXI veka marketinški pratimo i podržavamo na tržištima širom planete ovog čuvenog proizvođača tradicionalne srpske rakije.

Projekti na kojima smo angažovani uključuju kreiranje vizuelnog identiteta, dizajn ambalaža, etiketa, banderola, kao i raznog promotivnog materijala kako za oglašavanje, tako i za promocije na mestima prodaje – promo pultovi, posteri, roll-up-ovi, oglasi, katalozi, brošure, flajeri…

Related Projects