Bauer – personal care

Bauer – personal care

За овог произвођача из сектора малих кућних апарата креирана је бренд стратегија са тоталним визуелним идентитетом, укључујући логотип, боје, типографију, текстуре итд.

Дизајнирана је не само амбалажа, већ и сви неопходни елементи које чине сам производ и пратећу документацију…

Related Projects