Услуге

Трилениум је full service маркетинг агенција,
пружамо комплетан спектар услуга које обухватају
продукцију, маркетинг и менаџмент консалтинг

СТРАТЕШКИ МАРКЕТИНГ

 • Развој стратегије комуникације
 • Дефинисање и развој бренда, изградња креативне платформе бренда (назив бренда, визуелни идентитет, тржишни контекст и креативна разрада концепта)
 • Стратешко маркетинг планирање
 • Планирање промотивних кампања производа/услуга
 • Развој медијских стратегија, планирање и закуп медија

МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ

 • Стратешка анализа тржишне позиције компаније, актуелне стратегије и структуре, менаџмента…
 • (Ре)дефинисање стратешких праваца развоја
 • Развој пословне стратегије и бизнис планова
 • Редизајнирање пословних процеса у циљу креирања додатне вредности и унапређења пословних перформанси
 • New Business Development
 • Развој оптималне финансијске структуре

РЕКЛАМНЕ КАМПАЊЕ

 • Дефинисање маркетинг концепта и маркетинг микса
 • Израда креативног концепта
 • Дефинисање садржаја материјала и писање текстова
 • Дизајн и продукција свих информативно-промотивних материјала (print, video, audio, web, POS…)
 • Планирање и закуп медија
 • Координација оперативних активности
 • Мониторинг кампање
 • Анализа ефеката

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ - PUBLIC RELATIONS (PR)

 • Дефинисање PR стратегије
 • Израда плана PR активности
 • Media relations
 • PR текстови / Адверторијали
 • Организовање конференција за медије
 • Организовање специјалних догађаја
 • Организовање спонзорстава и донаторстава
 • Кризно кумуницирање (кризни PR)
 • Мониторинг и анализа ефеката PR активности

ОРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА (EVENTS)

 • Дефинисање концепта и плана наступа
 • Уређење и опремање простора – идејно решење, дизајн, пројектовање, израда и монтажа
 • Комплетна техничка подршка
 • Припрема и реализација промотивних активности на самом догађају
 • Организовање промо тима и пратеће особље
 • Кетеринг
 • Дизајн и продукција свих информативно-промотивних материјала (позивнице, флајери са програмом, ценовници, дипломе, брендирани поклони, огласи, постери…)

ПАКОВАЊА - АМБАЛАЖЕ

Дизајнирали смо и реализовали преко хиљаду различитих решења паковања за наше клијенте као што су:

 • Картонске (и друге) амбалаже
 • Блистери
 • Паковања специјалних облика
 • Пратећи елементи паковања (налепнице, бандероле…)

ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ

 • Online стратегије
 • Реализација кампања
  – анимирани банери
  – статични банери
  – контекстуални огласи
  – текстови (PR, едиторијали…)
 • Online media buying
  – Google display network
  – Google Adwords
  – Facebook кампање
 • Друштвене мреже
  – вођење налога
  – креирање садржаја: дизајн материјала и писање постова
 • Аналитика (Google analytics)
 • In-house дизајн и продукција свих елемената за реализацију кампања и садржаја за друштвене мреже

WEB - Интернет

 • Дефинисање концепта интернет презентације
 • Дизајн графичког решења и свих елемената сајта
 • Учешће у дефинисању садржаја
 • Програмирање веб сајта
 • Унос садржаја презентације
 • Инсталирање сајта на интернет сервер Клијента
 • Обука стручних лица клијента
 • Израда интернет продавнице (web shop)

ОБЈЕКТИ - СИГНАЛИЗАЦИЈА

Дизајн, моделовање и продукција комплетне сигнализације и уређење екстеријера и ентеријера продајних места, управних зграда, складишта…

 • Светлеће рекламе
 • Путокази
 • Информационе табле
 • Хенгери
 • Тотеми
 • Дисплеји
 • Воблери (Wobblers)