Carlsberg

Carlsberg

Kako izgleda kada udružena kreativnost lokalne marketinške agencije i HR sektora klijenta izrodi ideju koja pobere aplauze u centrali kompanije?

Na inicijativu i uz blisku saradnju sa Službom za upravljanje ljudskim resursima kompanije Carlberg Srbija kreirali smo vizuale koji simbolično predstavljaju ključne vrednosti kompanije. Projekat je uključivao i izradu različitog promotivnog materijala: brošura, flajer, razglednice, podloga za miša, podmetači za čaše… Aplauz u Kopenhagenu nije izostao 🙂

Carlsberg Srbija

Kreirati vizuale za ključne vrednosti kompanije

Set slika izrađenih korišćenjem čepova sa Carlsberg boca koje simbolizuju ključne vrednosti kompanije

Related Projects