Stara planina

Stara planina

Od hotela do turističkog centra

  • Kako za dva meseca pripremiti kompletne grafičke standarde i realizovati spoljašnju i unutrašnju signalizaciju za novi planinski hotel?
  • Kako „u roku za juče“ kreirati reklamnu kampanju za novi hotel i popuniti sve sobe u prvoj zimskoj sezoni?
  • Kako promovisati novu turističku destinaciju, tzv. „rizort“?
  • Kako izvesti ribrending hotela u skladu sa standardima novog operatora?

Ako imate ista ili slična pitanja, kliknite na stranicu sa našim kontaktima

Eksplikacija logotipa

Logotip za “Staru planinu” je sastavljen od ispisa imena i znaka. Znak je višeslojan i prenosi mnogostruke poruke posmatraču. Prva asocijacija su inicijali naziva “S” i “P”. Pored toga tu je jasna asocijacija na skijaške i šetačke staze. Zelena boja kod slova “S” se direktno vezuje za prirodu, zelenilo, šetnje, proleće… Plava kod slova “P” na vodene tokove (kojima je Stara planina bogata), svež vazduh, zimu, skijanje, pahulje… Podela boja u skijaškoj komunikaciji vezana je za težinu staza: zelena – početnička, plava – srednje laka, crna – teška. Varijacije vertikale na slovu „P“ simbolizuju vrh planine (u negativu bele boje – sa snežnim pokrivačem). Dodatnu poruku prenosi i stilizovani presek čineći ispis „SPA“.

Related Projects